Guziki

Tryb działania

Przedszkole  działa  na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
  2. Ustawy  z  dnia 7  września 1991 roku o  systemie  oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356),
  4. Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
  5. Uchwał organu prowadzącego
  6. Statutu Przedszkola nr 1 w Koluszkach.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-02-2018 - Edycja treści.

24-01-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 174