Guziki

Zasady naboru

Nabór do przedszkola prowadzony jest od 1 marca do 20 kwietnia każdego roku w oparciu o KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W KOLUSZKACH /podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych/

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 1. /kryteria podstawowe/ 
  1. dzieci w wieku 6lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
  2. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych  przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych, 
  3. dziecko pięcioletnie ze względu na prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w latach 2009/2010 i 2010/2011, 
 2. /kryteria dodatkowe/
  1. rodzeństwo dziecka uczęszczającego już do Przedszkola nr 1 w Koluszkach, 
  2. dzieci z rodzin wielodzietnych, 
  3. dzieci obojga rodziców pracujących zgłoszone do przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin dzienne, 
  4. dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koluszki, 
  5. pozostałe dzieci w miarę posiadanych przez przedszkole wolnych miejsc.

Regulamin rekrutacji

Wniosek

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-02-2018 - Edycja treści.

24-01-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 185