Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. księga zarządzeń dyrektora przedszkola,
 2. spis inwentaryzacyjny,
 3. planownie, sprawozdawczość,
 4. ewidencja pieczęci i pieczątek,
 5. ewidencja delegacji służbowych,
 6. protokoły zebrań Rady Pedagogicznej,
 7. protokoły zebrań Rady Rodziców,
 8. rejestr wpływów wniosków o wszczęcie postępowania klasyfikacyjnego,
 9. rejestr nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
 10. rejestr zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji klasyfikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,
 11. rejestr legitymacji służbowych,
 12. archiwum przedszkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych),
 13. rejestr wypadków uczniów
 14. rejestr wypadków pracowników
 15. rejestr szkoleń
 16. rejestr wydawanych zaświadczeń o ukończenia szkolenia z zakresu BHP
 17. rejestr badań profilaktycznych

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-02-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 197