Guziki

Status prawny

Przedszkole nr 1 w Koluszkach jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Koluszki.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 
  2. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 
  3. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-02-2018 - Edycja treści.

24-01-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 232