Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


strona internetowa przedszkola: www.p1koluszki.wikom.pl

Przedszkole nr 1 w Koluszkach
ul. Budowlanych 4a
95-040 Koluszki 
__________________________________________

                                tel./fax 44 7145846
                                tel. kom. 512 446 570
                                e-mail: przedszkole1@koluszki.pl
__________________________________________


NIP: 7282765963                        REGON: 101016514

odpowiada: Bożena Ostrowska     data: 31-01-2011

wytworzył: Bożena Ostrowska       data: 31-01-2011

wprowadził: administrator            data: 01-02-2011Rejestr zmian strony