Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


    Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

    Przedszkole zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych:

                                      6 nauczycielek przedszkola           
                                      1 nauczycielka religii – katecheta 

   Przedszkole zatrudnia następujących pracowników niepedagogicznych:
                                      - głównego księgowego 
                                      - referenta do spraw zaopatrzenia
                                      - kucharza 
                                      - pomoc kucharza 
                                      - 3 woźne 
                                      - konserwatora 
                                     


odpowiada: Bożena Ostrowska     data: 22-09-2010

wytworzył: Bożena Ostrowska       data: 22-09-2010

wprowadził: administrator            data: 22-09-2010Rejestr zmian strony