Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Praca z dziećmi w naszym przedszkolu opiera się na następujących programach:

•  Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój 
   aktywności dzieci  „NASZE PRZEDSZKOLE” / autorzy: M.Kwaśniewska, 
   W.Żaba-Zabińska, wyd.MAC Edukacja/ 
•  Program nauczania religii „W świecie mojego Boga”
•  Program nauczania języka angielskiego 

oraz programy własne 
•  Program „ Bezpieczny przedszkolak” 
•  Program adaptacyjny „ Szczęśliwy i bezpieczny przedszkolak” 
•  Program wychowawczy 
•  Program pracy dzieckiem zdolnym 
•  Program pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych
    – dzieci starsze 
•  Program pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych
    – dzieci młodsze 
•  Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej 


odpowiada: Bożena Ostrowska     data: 22-09-2010

wytworzył: Bożena Ostrowska       data: 22-09-2010

wprowadził: administrator            data: 22-09-2010Rejestr zmian strony