Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Stan na dzień 31.XII.2009r.

1.  Wartość środków trwałych                      193 200,00 zł
2.  Wartość środków trwałych ujętych
     w ewidencji wartościowo-ilościowej            51 208,06 zł
3.  Wartość środków niematerialnych
     i prawnych                                                1 018 ,60 zł
4.  Wartość księgozbioru bibliotecznego            9 871,82 zł
5.  Wartość materiałów                                    1 672,18 zł
odpowiada: Bożena Ostrowska     data: 22-09-2010

wytworzył: Bożena Ostrowska       data: 22-09-2010

wprowadził: administrator            data: 22-09-2010Rejestr zmian strony